Välkommen till Filipstads Gille

 

Filipstads Gille är en politisk och religiöst neutral sammanslutning vars uppgift är att sprida
kännedom om Filipstads historia och väcka intresse för bevarande
av stadens ur historisk, topografisk, konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla minnesmärken.


Alla intresserade hälsas välkomna som medlemmar i Filipstads Gille.
Använd länken till Gillets kontaktperson, som finns längre ned på sidan, för ytterligare kontakt.

 

 

 

 

Just nu finns 805 bilder i sidans bildgalleri men varför inte klicka på bildspel och låta din dator slumpmässigt välja bilder och se ett collage av
både nya men framförallt gamla filipstadsbilder. Galleriet uppdateras sporadiskt och redovisas under Nytt i menyraden.

 Gillets årliga tidskrift "Vår Stad" kan beställas genom att gå in på Försäljning i menyraden eller köpas hos Håkanssons Herrekipering i Filipstad.

Frågor rörande material eller Gillets verksamhet, använd gärna Gästboken eller Gillets kontaktperson.
Det går även att skicka vanlig post till Filipstads Gille, Spångbergsvägen 19 B, 682 31 Filipstad.