Kulturprofil 2009 Marian Väpnargård

Foto & © Bengt Olof Löf

Under åren i Filipstad kom Marian Väpnargård att på många sätt sinprägel på kulturen där kulturkvällarna på Kyrkans hus och nu senast på Munkebergslogen är ett exempel. För att visa sin uppskattning har Filipstads Gille utsett Marian Väpnargård till årets kulturprofil 2009.

Marian Väpnargård är en mångsysslare på kulturens område. Ett visitkort skulle kunna fyllas med titlarna författare, konstnär, scenograf, regissör, bildlärare och en hel del annat. För att ta det från början så är Marian Väpnargård född i Töcksfors men uppväxt i Dalsland. Hon har studerat vid Stenebyskolan och Konstfack och arbetat som tidningstecknare på dagstidningen Bohuslänningen. Som pjäsförfattare har Marian Väpnargård presenterat Carl Michael Bellman i Värdshuset Tuppen, Birger Sjöberg i Den första gång och Gustaf Fröding i God afton herr Fröding.

Marian Väpnargård har även ett starkt intresse för Selma Lagerlöf och hon givit ut boken "Käraste Selma". Boken blev för övrigt utnämnd till vackraste värmlandsbok 1989. Marian har fört fram Selmas anknytning till Filipstad och både Selma och morbror Christopher Wallroth har funnits med på utställningar som Marian designat för Museet Kvarnen.

När Marian och maken Hans kom till Filipstad låg hon bakom ett millenniespel som framfördes i Filipstads kyrka. Det blev många kulturprogram i kyrkan och kulturkvällarna på Kyrkans hus drog fulla hus. Som aktiv inom hembygdsföreningen kom Marian Väpnargård att förra året återuppta kulturkvällarna på Munkebergslogen. Hon tog även initiativet till levandegöra hembygdsföreningens utställningar på Munkeberg.

Bergslagsakademien kom till på Marian Väpnargårds initiativ med en stor festlighet varje år. Marian har tilldelats Filipstads kommuns kulturstipendium, Ferlinpriset. Bland utmärkelserna finns även landstingets Frödingstipendium. Sunne kommuns kulturpris och Föreningen Värmlandslitteraturs kulturstipendium.

Nu hedras Marian Väpnargård av Filipstads Gille som årets kulturprofil 2009.

Tommy Andersson
Efter en artikel i Filipstads Gilles tidskrift "Vår Stad"
av Rolf Mårth.