Kulturprofil 2004 Hartwig Schäfer

Foto & © Sven-Åke "såsa" Karlsson

2004 års kulturprofil som Filipstads Gille ville hedra för sitt mycket omfattande arbete med att katalogisera och dokumentera äldre foton, ett viktigt arbete för att bevara Filipstads historia för framtiden.

Gillet har genom åren lyckats "lura" kulturprofilerna till sin höstträff i november, för att medverka med föredrag eller underhållning. Vid årets höstträff skulle Hartwig berätta om de två CD-skivor med gamla filipstadsbilder som Gillet sammanställt till försäljning. Nu möttes han av den glada överraskningen att det var han som var årets kulturprofil.

Gillets motivering var "Hartwig Schäfer har under många år som arkivarie på ett mycket förtjänstfullt sätt tillvaratagit gåvor som Gillet fått, sorterat och katalogiserat. Han har lagt ner ett mycket stort arbete på de cirka 5000 (nu 73000) bilder som Gillet har. Det finns nu bevarade på CD för framtida bruk"

Hartwig Schäfer har ett stort intresse för foto och har själv fotograferat mycket men han ägnar också mycket tid till släktforskning. Han kommer från Tyskland och där började hans far att släktforska och som nu Hartwig sedan fortsatt med.

Hartwig Schäfer kom första gången till Filipstad 1951 och Wasabröd som resemontör för det tyska företaget Miag. Hartwig återvänder dock till Filipstad 1955 efter då avslutade studier i hemlandet och tillträdde en tjänst som kvarningenjör på Wasabröd.

Han har varit verksam i Gillet under många år och har suttit i Gillesrådet, men det är som arkivarie han har lagt ned ett enormt arbete inte minst med Gillets bilder. Han har också varit drivande för att Gillets tidskrift "Vår Stad" skulle börjas ges ut. Han var också med att driva igenom att Gillet årligen skulle utnämna en kulturprofil, alltså en utnämning han nu själv erhållit.

Tommy Andersson
Fritt efter Rolf Mårths artikel i Filipstads tidning.