Kulturprofil 2001 Gunnar Jönsson

Det är ingen överdrift att kalla Gunnar Jönsson för Mr Oxhälja. Sedan han tog över marknaden 1974, har den utvecklats från en liten småstadsmarknad till den största i Sverige när det gäller antalet marknadsplatser. Och även när det gäller antalet besökare. Filipstads Gille vill uppmärksamma Gunnar Jönssons gärning att med Oxhälja sätta Filipstad på kartan och utse honom till årets kulturprofil 2001.

Det var redan 1972 som Gunnar Jönsson kom i närmare kontakt med marknaden Oxhälja. Då genomfördes en kommunal utredning om marknadens framtid. 1974 tog Gunnar Jönsson över ansvaret för marknaden och allt sedan dess har han varit en framgångsrik marknadsgeneral. 1975 gjordes det stora avstampet och Oxhälja utvecklades från en liten småstadsmarknad till en av de största i Sverige. Idag besöks marknaden av runt 150 000 besökare under de tre dagarna. De flesta under lördagen och söndagen.

I Värmland är det bara Svenska rallyt som samlat mer publik än Oxhälja. När det gäller antalet marknadsplatser så är Filipstad störst med sina 1500. Det innebär att mellan 700 och 800 företag besöker Filipstad varje Oxhälja. De flesta bokar platser år från år och marknadskommiten har en lång kölista på företagare som väntar på återbud. Så det är en attraktiv marknad både hos besökarna och försäljarna. Ett evenemang i den här storleksordningen kräver en stor och väl fungerande organisation. Gunnar Jönsson är spindeln i nätet som håller i trådarna.

Till sin hjälp har han inte bara medarbetarna i marknadskommiten, utan en mängd ideellt arbetande föreningsfolk, som utför hundratals arbetspass varje Oxhälja. I marknadens arrangörsring ingår 27 lokala föreningar.

När Gunnar Jönsson kom till Filipstad fanns zigenarna med sina klockaffärer och spågummorna fortfarande kvar. I dag har sibyllorna ersatts av datahoroskop och konsthantverkarna kommer mer och mer in på marknaden. Gunnar Jönsson har under alla år arbetat förtjänstfullt med att utveckla och marknadsföra Oxhälja och därigenom sätta en positiv profil på Filipstad. Som en erkänsla av detta stora och idoga arbete, som är av största betydelse för Filipstad, utser Filipstads Gille Gunnar Jönsson till årets kulturprofil 2001.

Tommy Andersson
Efter en artikel ur Filipstads Gilles tidskrift "Vår Stad"
artikelförfattare Rolf Mårth