Kulturprofil 2000 Margareta Davidsson

Margareta Davidsson nationaldagen 2009. Foto & © Tommy Andersson

Filipstads Gilles kulturprofil år 2000 är Margareta Davidsson. Hon får utmärkelsen för sitt stora kulturengagemang under många år, som hon främst ägnat åt folkdansen.

Margareta Davidsson började sin folkdansbana i 12-årsåldern, i ett folkdanslag i By socken i Dalarna. Det fanns bara flickor i folkdanslaget och Margareta tror att det berodde på att pojkarna hemma i byn var för fega för att ställa upp och dansa. När Margareta sedan kom att studera i Uppsala, fortsatte hon med folkdansen.

Margareta Davidsson kom 1964 som nyexaminerad lärare till Filipstad. Hon tog snabbt kontakt med folkdanslaget och sedan 30 år tillbaka är hon dansledare för den grupp som idag kallas Filipstadsbygdens Folkdansgille. Margareta leder inte bara de vuxna dansarna, utan även barngruppen. Under många år har hon även hållit i julgransdanserna, som till en början arrangerades av Lions och numera av kulturskolan.

Genom sitt uppoffrande arbete för Margareta Davidsson danserna vidare till yngre generationer och ser till att kulturtraditionen lever vidare. Margareta Davidsson ägnar sig även åt sång. Inte bara i samband med att leda danserna kring julgran och midsommarstång, utan även som sångare i Kroppakören och kyrkokören.

Margareta Davidsson ägnar en stor del av sin fritid åt att arbeta ideellt i kulturens tjänst. Som ett bevis på den stora uppskattningen av hennes kulturgärning, utnämner Filipstads Gille Margareta Davidsson till årets kulturprofil 2000.

Tommy Andersson
efter en artikel i Filipstads Gilles tidskrift Vår Stad
artikelförfattare Rolf Mårth