Kulturprofil 1998 Lars Carell

Lars Carell framför den till Nordmarks Gruvmuseum flyttade bergartssamlingen, som tidigare återfanns vid promenaden utefter Skillerälven i Filipstad.

För ett uppoffrande och energiskt arbete med utvecklingen av Nordmarks Gruvmuseum och för ett föredömligt ledarskap för Nordmarks Hembygdsförening har Filipstads Gille utsett Lars Carell till Årets kulturprofil 1998.

I arbetet med att för eftervärlden dokumentera, bevara, visa och åskådliggöra den verksamhet (med specialinriktning på järnhantering och den inverkan den haft på samhällsutvecklingen) som har funnits inom Nordmarksområdet sedan minst 700 år, har föreningen lyckats med målsättningen att få Nordmark klassat som Riksintresse.

I det numera välbekanta Gruvmuseet har under årens lopp, allt sedan år 1938, på ett 14 250 m² stort, kommunalägt område "Garvarevreten", byggts upp och/eller restaurerats 12 st byggnader, varav 9 st museibyggnader med sammanlagt 642 m² utställningsyta. Här visas gamla bruksföremål, lämningar (maskiner, verktyg) samt fotodokumentation, kartor m.m. från det samhällsliv och den gruv- och järnhantering som pågått på orten i mer än 700 år.

Föreningen har även samlat på sig ett videotek omfattande ca 22 timmar inspelade band med filmer med anknytning till gruv- och järnhanteringen från 1920-talet fram till vår tid samt en omfattande samling pressklipp, böcker och handlingar, kartor m.m.

Lars Carell har i detta arbete tillhört en av många entusiaster som oförtröttligt lagt ner mängder av tid, och arbete för att skapa ovanstående framgångar. Som den verklige eldsjälen i arbetet anser Filipstads Gille Lars Carell vara väl värd utmärkelsen Årets kulturprofil 1998.

Tommy Andersson
efter en artikel i Filipstads Gilles tidskrift Vår Stad.
Artikelförfattare Einar Lidberg