Kulturprofil 1997 Knut Warmland

Knut Warmland i samband med Filipstads Gilles höstmöte 2010
Foto & © Tommy Andersson

Filipstads Gille har till årets kulturprofil utsett litteraturvetaren Knut Warmland, Filipstad. Med ett brinnande intresse för det skrivna ordet och den värmländska dialektuttolkningen har han under de senaste 35 åren bidragit med bl.a. åtskilliga antologier. Den första, för skolbruk kom redan 1962 och behandlade ämnet Eyvind Johnsons noveller och följdes därefter av Gränsland. Värmländsk lyrik och prosa 1963, Värmländska dikter 1968, På mål. Värmländska dialektdikter i urval 1969, Gustaf Fröding: Dikter från Värmland 1970, Oscar Stjerne: Dikter 1973, och F.A. Dahlgren: Värmlänningarna (språklig bearbetning)

Han har även fullbordat utgivningen av ett lexikon med värmländska dialektuttryck samtidigt som han tillsammans med sin vapendragare Birger Johansson planerar att utgivandet av en ferlininspirerad utgåva av "Ferlinhälja". Men Knut Warmland har dessutom många andra strängar på sin lyra. Tidigare har han bland annat varit ordförande i Frödingsällskapet där han numera nöjer sig med en styrelseplats och ordförande i dess litterära nämnd.

Som en av de fjoderton har han även varit med och stiftat Litterära klubben i Filipstads Bergslag där bland annat författaren Sven Stolpe var en av de tongivande medlemmarna. Under ett 40-tal år har Knut Warmland dessutom uppträtt som lektör för Bibliotekstjänst räkning. Recenserandet av nyutkomna böcker omfattar även recensioner i Nya Wermlands Tidningen, där han då och då också skriver om aktuell litteratur och dialekter samt tycker till om ett och annat.

Knut Warmlands imponerande kunnande om bland annat Fröding och Ferlin har utmynnat i många artiklar och föreläsningar. I faximilupplagan av "Fabians Revyvisor" tränger han i förord och efterskrift närmare in i Nils Ferlins umgängeskrets och presenterar personerna i de Ferlinska dikterna.

I år har Knut Warmland förärats ett Fröding-stipendium, utgivet av Fröding-sällskapet, och samtidigt som Filipstads Gille på det varmaste gratulerar till denna förnämliga utmärkelse utnämner man också Knut Warmland till årets kulturprofil i Filipstad 1997.

Tommy Andersson
Ur Filipstads Gilles tidskrift "Vår Stad"
av Einar Lidberg