De första kulturprofilerna Ulf Nilsson, Sonja Malmberg, Ragnhild Ånman

Filipstads Gille har med blandade känslor följt de förändringar i stadsbilden som vår stad genomgått under de senaste decennierna. Mer än en gång har farhågor framförts, huruvida vår speciella filipstadskultur skall kunna överleva i framtiden. Den gamla bergslagsköpstaden har ju med tiden förvandlats till en slätstruken tätort utan särskilt många spår efter sin forna glansperiod. För att söka hindra att vårt kulturarv går samma väg som de gamla husen, har Filipstads Gille beslutat att fortsättningsvis skall i denna tidning presenteras den eller de personer, som enligt Gillesrådets uppfattning, i ord, bild eller handling främjat filipstadskulturen under det gångna året. Den bedömda gärningen kan ha utförts endera å yrkets vägar eller som ett rent fritidsintresse. De förtjänstfulla kommer att uppvaktas med en enkel blomma i samband med att "Vår Stad" presenteras vid det traditionella höstmötet.

Följande personer, vars insatser för filipstadskulturen under det gångna året kan anses uppfylla ovanstående krav, har Gillesrådet utsett till 1991 års kulturprofiler i Filipstad.

Ulf Nilsson, Filipstad.

Har genom kvalificerat forskningsarbete lyft fram ett stycke tidig filipstadshistoria ur 1600-talets töckenvärld. Gillesrådet kan med tillfredsställelse konstatera att det är ett arbete som kommer att berika allas våra kunskaper om hemstadens tidigare historia, samtidigt som det i vissa stycken också är en spännande läsning. Det är därför med ett varmt tack till Ulf Nilsson, för en förtjänstfull kulturgärning, som "Vår Stad" nu presenterar de senaste resultaten av hans forskarmöda.

Sonja Malmberg, Filipstad.

Har i år utkommit med boken "Höstglöd". Filipstad och filipstadskynnet spelar här, som alltid i hennes ditning, en central roll och årets bok, som för övrigt är hennes tredje, är ytterligare ett värdefullt bidrag till filipstadslitteraturen.

Ragnhild Ånman, Torskbäcken.

I sin dagliga gärning på Museet Kvarnen tar Ragnhild Ånman väl hand om alla besökare, och för de utsocknes presenterar hon gärna och sakkunnigt Filipstad och dess historia. Dessutom är hon ständigt sysselsatt med att planera och ordna nya och intressanta utställningar, i de mest skiftande ämnen, till glädje och bildning för museets besökare. Gilles rådet vill därför uttrycka sin uppfattning av Ragnhild Anmans värdefulla insatser för filipstadskulturen.