planet1.jpg

"Efter en tvär krök var vi framme vid foten av Aborrberget, med en förfärlig jernvägsbacke framför oss", skaldade signaturen C-d i Ny illustrerad Tidning 1873. Teckningen ur samma tidskrift, gjord av R Haglund, visar hur två malmvagnar, kopplade till en järntrådslina och manövrerade via en linskiva i ett spelhus på backens krön, möts mitt i backen på det s k lutande planet. Från Filipstads Gille.