hantverksgatan18.jpg

Delar av Hantverksgatan sett från Asphyttebron 1903. Här syns bland annat det så kallade "klapphuset" en tvättstuga som fungerade fram till på 1930-talet då det revs och området blev istället lekplats. Till vänster syns rännan till gamla elverket. I bakgrunden Stadshotellet. Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.