kungabesok61.jpg

Givetvis skall ju kungen ha blommor. Här vid Spångbergsrestaurangen. Från Filipstads Gilles arkiv.