p42.jpg

Reklam från ELLO-REKLAM som var verksamma i Hansahuset.