kungabesok4.jpg

Kung Gustaf VI Adolf här tillsammans med stadsfullmäktiges ordförande Sten Magnusson. Måste ha varit en stor ära att för konungen visa vår vackra stad. I bakgrunden syns det anrika stadshotellet. Från Filipstads Gilles arkiv.