kungabesok2.jpg

Givetvis måste ju den röda mattan rullas ut, här vid Spångbergsrestaurangen. Allt skulle ju gå väl till, så arbetet övervakades av konstapeln själv. Från Filipstads Gilles arkiv.