viktoriagatan42.jpg

Bild från 1950 som visar Cederholmska fastigheten med Filipstadsbiografen. Byggnaderna revs 1957 för att ge
plats för busstationen. Observera att här fortsatte Malmgatan ända ned till den nedre änden av Viktoriagatan.
Från Filipstads Gilles bildarkiv.