minnessten.jpg

Minnesstenen föreställande bröderna Ericsson. Bilden tagen 2006 av Tommy Andersson.