torget33.jpg

Så här skriver dåvarande präntaren i Filipstads Gilles tidskrift "Vår Stad" 1992. Den 29 januari 1886 vid 6-taget på morgonkulan väcktes Filipstad ur sin ljuva slummer av kyrkklockornas klämtning. Det gällde Mattsonska bazarens stora komplex. Elden uppstod i en port invid det i gården inrymda Kjellströmska bageriet och spred sig med en rasande fart över hela huset, i vilket en stor del affärer var inrymda. Borgmästare Hammargren bodde i övre våningen åt torget, i vilken barberare Lagerstedt även hade en mycket anlitad biljard. I undre våningen hade fröknarna Rosendahl modeaffär, medan A.F. Pehrson innehade hörnbutiken. Vidare hade Lagerstedt ölstuga och rakstuga. I den förra bedrivs "räddningen" med stor iver. Det fanns gott om öl och en hel del växelpengar i kassalådan, och båda delarna rönte en strykande åtgång. Vidare fanns en pälsvarubutik, så Kjellströms brödbutik och längst upp mot nuvarande stadsträdgården en butik för försäljning av gas och fotogen. Det fanns alltså gott om brännbara ämnen. Elden grep som sagt hastigt omkring sig, det kunde inte hindras att den kastade sig över gatan och antände urmakare Carlssons och Henrik Rådströms gårdar; Löfströms gård även som Cedergergs var starkt hotade, men dessa lyckades man rädda. Brandkårer från Kristinehamn, Persberg, Finnshyttan med flera hade kallats. Dessa gjorde sitt för att inte ytterligare en gång utsätta Filipstad för en "katastrofbrand". Från Filipstads Gilles bildarkiv.