bergskalhyttan1.jpg

På den plats i Bergskalhyttan där kyrkan och marknadsplatsen förmodas ha legat. Foto Ulf Nilsson 1960.
Från Filipstads Gilles bildarkiv.