vikgatan4.jpg

Vikgatan på 1960-talet och visar delar av kvarteret Viken. Foto & © Ulf Nilsson. Från Filipstads Gilles bildarkiv.