hotellet51.jpg

Bild från 1976 och rivningen av det forna hotellet är snart avklarat. Foto & © Ulf Nilsson. Från Filipstads Gilles bildarkiv.