kallan3.jpg

Källan fotograferad 2005. Foto Tommy Andersson.