hantverksgatan3.jpg

Gullströmska - Tingbergska skolan som den ser ut 2005. Foto Tommy Andersson.