hantverksgatan2.jpg

Den forna folkskolan 2005. Foto Tommy Andersson.