flygfoto225.jpg

Vy från kyrktornet mot Wasabröd och Spångberget 1963. Foto: Bertil Tuneryd. Från Filipstads Gilles bildarkiv.