hotellet50.jpg

Östra delen av Stora Torget 1960. Foto: Ulf Nilsson. Från Filipstads Gilles arkiv.