samskolan28_gympa.jpg

Gamla gymnastiksalen som fanns vid korsningen Tegenergatan - Hertig Karls gatan tillhörande Samskolan. Revs 1958 för att ge plats för nya post och telehuset. Från Filipstads Gilles arkiv.