frankelska71.jpg

Framför Frankelska villan låg ångbåtsbryggan. Härifrån gjorde ångbåtarna turer ut på Daglösen. Det var ett mycket uppskattat nöje, framförallt på söndagarna.
Här ligger ångbåten Cerol förtöjd. Från Filipstads Gilles arkiv.