asphyttebron34.jpg

Asphyttebron i slutet av 1800-talet. I bakgrunden syns Kvarnbron. Från Filipstads Gilles bildarkiv.