nyaspangberget8.jpg

Spångbergsrestauranten från 1941. Bilden från Filipstads Gilles arkiv.