nyaspangberget7.jpg

Spångbergsrestauranten omkring 1960. Från Filipstads Gilles arkiv.