vastrastation.jpg

Bergslagernas jernvägsstation sedermera Filipstad Västra. Bilden tagen omrkring år 1900. Observera att byggnaden är envånig.<br />Från Filipstads Gilles arkiv.