sparbankshuset43.jpg

Banken fotograferad 1912. Från Filipstads Gilles arkiv.