sparbankshuset41.jpg

Sparbankshuset under uppförandet 1908. Från Filipstads Gilles arkiv.