sparbankshuset1.jpg

"Första" Sparbankshuset vid Sparbanksgatan. Bilden tagen omkring 1900. Hit flyttade Sparbanken in oktober 1878,
men genom att kundunderlaget hela tiden växte så blev banken till slut trångbodda. Därför togs det ett beslut om ett nytt
"Sparbankshus" som stod färdigt 1909. Från och med 1930 övertog Filipstads Tidning fastigheten. Bilden från Filipstads Gilles arkiv.