asphyttebron3.jpg

Detta utseende har bron haft sedan 1785. Bilden från Filipstads Gilles arkiv.