skilleralven16.jpg

Teckning från 1852. Till höger finns "Mattsonska basaren". Brann för övrigt ned till grunden 1886. Som synes har<br />heller inte Monitorholmen tillkommit. I bakgrunden skymtar Asphyttebron.<br />Från Filipstads Gilles arkiv.