skilleralven15.jpg

Teckning från 1852. Här syns den så kallade Basaren till höger med Spångberget rakt fram. Till vänster<br />syns "Källaren Svea". Från Filipstads Gilles arkiv.