nyaspangberget4.jpg

1950-talet. Från Filipstads Gilles arkiv.