storbrohytta12.jpg

Stampen vid Storbro hytta en vinterdag i början på 1950-talet. Från Filipstads Gilles arkiv.