storbrohytta3.jpg

Storbrohyttan strax innan igenslagningen 1920. Till höger syns de pråmar som fraktade malmen från Nordmarksgruvorna och Änggruvorna sommartid. Till höger syns också de stora kolhusen. Från Filipstads Gilles arkiv.