hotellet44.jpg

Rivningen av Stadshotellet 1976. Foto & © Ulf Nilsson. Från Filipstads Gilles arkiv.