hotellet42.jpg

Stadshotellet från hotellbron på 1960-talet. Från Filipstads Gilles arkiv.