torget14.jpg

Torghandel på 1890-talet. Fastigheten från vänster är den så kallade Lefrénska fastigheten, sedan Nordströmska och till höger
skymtar Hammerénska gården. Bilden från Filipstads Gille.