bergsskolan2.jpg

Bergsskolan på 1910-talet. Här har en viss utbyggnad skett och entrén är flyttad. Från Filipstads Gilles arkiv.