bergsmansgarden11.jpg

Bilden tagen 1984 i samband med att gillet försåg utsiktstornet med en minnestavla.
Från Filipstads Gilles arkiv.