trastg__rden.jpg

Trastgården från gårdssidan. Mitten av 1960-talet.