vaskarlag_taberg.jpg

Vaskarlag vid Taberg 1893. Foto i Gillets arkiv.