gyllenborg.jpg

Källarmästare C J G Gyllenborg, född 1843 i Husby Rekarne, med hustrun Hilma Fredrika, född 1849 i Norrbärke, och dottern Anna född 1885 i Filipstad. Källarmästare Gyllenborg var innehavare av stadshotellet åren runt sekelskiftet 1800/1900. Foto av Axel Bronell i Gillets arkiv.