stadshotellet_1.jpg

Stadshotellet från Monitorholmen. Vykort från 1960-talet i Gillets samlingar.