brattfors_1.jpg

Brattfors hytta med järnvägen till Geijersdal. Handkolorerat vykort från 1910-talet i Gillets samlingar.